ANTI-FIRE PAINT

YANĞIN GECİKDİRİCİ SON QAT BOYA, yanğına qarşı gecikdirici, yanmaz,tətbiq olunan səthdə quruyaraq problemsiz bir təbəqə meydana gətirən üst qat yanğın boyasıdır. Alovla birbaşa əlaqədə olan alov gecikdiricisidir. Yanğına davamlıdır. Su əsasındadır və həlledicisi yoxdur.

Yaz
Kömək lazımdır?
ANTI-FIRE PAINT məhsulu haqqında məlumat lazımdır?