M 35

Tək komponentli sement əsaslı super kristallaşmış su izolyasiyası məhsuludur. Beton səthlərin həm mənfi, həm də müsbət tərəflərində tətbiq olunur.

Yaz
Kömək lazımdır?
M 35 məhsulu haqqında məlumat lazımdır?