MS MORTAR

AKRİLİK TƏMİR HARCI, xüsusi mineral doldurucu və polimer komponentlərindən ibarət, istifadəyə hazır, güclü yapışma qabiliyyətinə malik olan mükəmməl bir hapdır

Yaz
Kömək lazımdır?
MS MORTAR məhsulu haqqında məlumat lazımdır?